اخبار شهرستان

فرماندار دنا خبر داد:

چراغ‌های پرمصرف معابر دنا تعویض می شوند

فرماندار دنا گفت:در راستای استفاده از فناوری‌های جدید و کاهش مصرف برق در روزهای گرم سال ۵ هزار عدد از لامپ‌های روشنایی شهر سی‌سخت با نمونه های کم مصرف جایگزین می شود.

سی سخت جان تازه ای گرفت

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: در ۲ سفر رییس جمهور و هیات دولت سیزدهم به استان کهگیلویه و بویراحمد تکمیل و اجرای طرح های مهمی در حوزه بهداشت و درمان از جمله بیمارستان سی سخت و راه اندازی چندین خانه بهداشت در دستور کار قرار گرفت که تاکنون روند رو به رشدی داشته است.

شناسایی ۵۰ نقطه بحرانی در منطقه حفاظت شده دنا

رئیس پارک ملی دنا از شناسایی ۵۰ نقطه بحرانی و اجرای ۲۵ کیلومتر آتش بر در منطقه حفاظت شده دنا خبر داد.

در 3 سال گذشته صورت گرفت

۱۰۷ روستا در کهگیلویه و بویراحمد صاحب شبکه آب پایدار و سالم شدند

۱۰۷روستا در کهگیلویه وبویراحمد که به دلیل فرسودگی شبکه توزیع و انتقال و هدر رفت بالا با قطعی های مکررو ناپایداری و کمبود آب مواجه بودند، با اصلاح و بازسازی شبکه و اجرای مجتمع های آبرسانی در دولت سیزدهم به آب سالم و پایدار برخوردار شدند.

خدمت به کشاورزان به سبک گروه جهادی

گروه جهادی محبین فاطمه الزهرا (س) شهر تهران برای کمک به کشاورزان و باغداران پاتاوه به این بخش عزیمت کردند.

پایداری آب ۱۱۲ نقطه کهگیلویه و بویراحمد دستاورد دولت شهید رئیسی

با درایت دولت شهید رئیسی دسترسی ۱۱۲ شهر و روستای کهگیلویه و بویراحمد در قالب مجتمع‌های آبرسانی به شبکه آبی پایدار فراهم شده است.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی کشور خبرداد:

راه‌اندازی قرارگاه ملی شهیدعجمیان در دنا

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی کشور از راه‌اندازی قرارگاه ملی شهید عجمیان در شهرستان دنا با ۱۰۰ گروه جهادی برای ۱۰۰ مدرسه خبرداد.

چراغ‌های پرمصرف معابر دنا تعویض می شوند

فرماندار دنا گفت:در راستای استفاده از فناوری‌های جدید و کاهش مصرف برق در روزهای گرم سال ۵ هزار عدد از لامپ‌های روشنایی شهر سی‌سخت با نمونه های کم مصرف جایگزین می شود.

سی سخت جان تازه ای گرفت

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: در ۲ سفر رییس جمهور و هیات دولت سیزدهم به استان کهگیلویه و بویراحمد تکمیل و اجرای طرح های مهمی در حوزه بهداشت و درمان از جمله بیمارستان سی سخت و راه اندازی چندین خانه بهداشت در دستور کار قرار گرفت که تاکنون روند رو به رشدی داشته است.

شناسایی ۵۰ نقطه بحرانی در منطقه حفاظت شده دنا

رئیس پارک ملی دنا از شناسایی ۵۰ نقطه بحرانی و اجرای ۲۵ کیلومتر آتش بر در منطقه حفاظت شده دنا خبر داد.

۱۰۷ روستا در کهگیلویه و بویراحمد صاحب شبکه آب پایدار و سالم شدند

۱۰۷روستا در کهگیلویه وبویراحمد که به دلیل فرسودگی شبکه توزیع و انتقال و هدر رفت بالا با قطعی های مکررو ناپایداری و کمبود آب مواجه بودند، با اصلاح و بازسازی شبکه و اجرای مجتمع های آبرسانی در دولت سیزدهم به آب سالم و پایدار برخوردار شدند.